12 jan 2005 13:20

PB-Overlegcomité: vergadering Institutionele Hervormingen

persmededeling: het Overlegcomité heeft een vergadering van de Interministeriële Conferentie voor Institutionele Hervormingen bijeengeroepen die zal plaatsvinden op maandag 17 januari

persmededeling: het Overlegcomité heeft een vergadering van de Interministeriële Conferentie voor Institutionele Hervormingen bijeengeroepen die zal plaatsvinden op maandag 17 januari

Op voorstel van de Ministers voor Institutionele Hervormingen, heeft het Overlegcomité een vergadering van de Interministeriële Conferentie voor Institutionele Hervormingen bijeengeroepen die zal plaatsvinden op maandag 17 januari om 8 u, wetstraat 16, 1000 Brussel. De agenda zal enerzijds betrekking hebben op de regeling van de werkzaamheden van de Conferentie volgens de aanvragen van de diverse regeringen en anderzijds op de oprichting van een werkgroep belast met het onderzoek van het gevolg dat moet worden gegeven aan het arrest nr. 73/2003 van het Arbitragehof betreffende de kieskringen voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.