24 nov 2004 13:45

PB-Verhofstadt verbouwereerd- belastinghervorming

Premier Verhofstadt is verbouwereerd door het doelbewust verdraaien van zijn woorden over de belastinghervorming

Premier Verhofstadt is verbouwereerd door het doelbewust verdraaien van zijn woorden over de belastinghervorming

In een reactie op een krantenbericht van deze morgen wenst de Eerste Minister hiernavolgende preciseringen mee te geven. Tijdens de bespreking van de federale Beleidsverklaring op 14 oktober vraagt Carl Devlies letterlijk: «Mijn eerste vraag heeft betrekking op de toelichting van de eerste minister gisteren waarin hij stelde dat de belastingsverminderingen ingaan op 1 januari 2005. Zal de doorrekening in de bedrijfsvoorheffing ook volledig gebeuren vanaf 1 januari 2005?". Eerste Minister Guy Verhofstadt antwoordt: «Ja. Dat heb ik gisteren trouwens al gezegd tijdens mijn eerste uiteenzettingen.» (Integraal Verslag 090 pp. 25-26) In deze eerste uiteenzetting van 13 oktober (Integraal Verslag 087, p. 51) waar zowel Devlies als de Eerste Minister naar verwijzen, heeft de Premier het over de " indexering van de belastingschalen vanaf 1 januari. "Er komt dus geen getreuzel met uitstel tot februari, maart of april. Neen, de volledige indexering van de belastingschalen gebeurt vanaf 1 januari, voor een bedrag van 570 miljoen Euro". Men tracht nu bewust verwarring te creëren tussen enerzijds, de indexering van belastingschalen die net zoals vorig jaar ook nu in de voorheffing wordt doorgerekend en anderzijds, de zogenaamde verdere decumul als onderdeel van de belastingshervorming, die net zoals de vorige jaren, zal gebeuren langs de inkohiering. Dat een aantal onderdelen van de belastinghervorming (daling van de belastingtarieven, afschaffing van de crisisbelasting, volledige indexering van de belastingschalen), gebeurt langs de bedrijfsvoorheffing en een aantal andere onderdelen (decumul) gebeurt via de inkohiering, werd zowel medegedeeld, als goedgekeurd door het Parlement naar aanleiding van de wet van 10 augustus 2001, die overigens door de meerderheid en CD&V oppositie werd goedgekeurd. Reeds op 20 januari 2004 werd door een persbericht van de minister van Financiën dit misverstand uit de wereld geholpen. Er is dus noch een vertraging, noch een uitstel van de belastingverlaging. Premier Verhofstadt betreurt dat, net zoals in januari, een zelfde politiek spel wordt opgevoerd rond de belastinghervorming, precies op het moment dat de timing strikt wordt uitgevoerd. Zoals het IMF gisteren aangaf, is deze belastinghervorming de motor van de betere economische prestaties van ons land. Nu twijfel zaaien over de uitvoering hiervan is een doelbewuste poging om het economisch klimaat te ondermijnen.