20 sep 2002 17:00

Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 houdende instelling van een Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 houdende instelling van een Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum.

Het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum omvat twee departementen: - het "klinische departement" dat bestaat uit een afdeling "Voorlopig gehechten", een afdeling "Geïnterneerden"; - een afdeling "Veroordeelden" en het "Onderzoeksdepartement" dat samengesteld is uit een afdeling "Wetenschappelijk onderzoek" en een afdeling " Opleiding en stages". Met het oog op een spoedige installatie van dit voor het penitentiaire beleid belangrijke orgaan, is het onontbeerlijk dat het wetenschappelijk personeel benoemd wordt, en in het bijzonder de personeelsleden met leidinggevende functies. Om die eerste benoemingen te realiseren, voorziet (**) het koninklijk besluit van 19 april 1999 houdende de oprichting van een Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum een overgangsmaatregel (van kracht tot 31 december 1999). Deze overgangsmaatregel bestaat erin dat een selectiecollege wordt ingesteld om de taken van de Wetenschappelijke Raad over te nemen in verband met de benoemingsprocedure van het leidinggevend personeel. Het ontwerp van koninklijk besluit verlengt deze overgangsmaatregel tot het einde van dit jaar, om te kunnen overgaan tot de eerste benoemingen. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999. (**) in artikel 7.