09 sep 2005 17:00

Pensioen magistraten

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over het in aanmerking nemen voor het pensioen van diverse weddenbijslagen toegekend aan magistraten.
Het ontwerp is een voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu en Pensioenen.

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over het in aanmerking nemen voor het pensioen van diverse weddenbijslagen toegekend aan magistraten. Het ontwerp is een voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu en Pensioenen.

Het ontwerp schrijft voor dat men weddenbijslagen in aanmerking kan nemen voor de vaststelling van het pensioenbedrag. Op die manier zet men een materiële vergissing in het koninklijk besluit van 10 juli 2001 recht. Het ontwerp vermijdt immers dat magistraten die vanaf 1 februari 2000 met pensioen gaan, een lagere referentiewedde zouden hebben en dus ook een lager rustpensioen zouden krijgen, dan hun collega's met een vergelijkbare loopbaan die voor deze datum met pensioen gingen. Men kan ook de weddebijslagen in aanmerking nemen die vanaf 1 september 2001 aan de vrederechters en de toegevoegde vrederechters werden toegekend. Dezelfde voordelen worden toegekend aan bepaalde magistraten met een bijzondere opleiding in fiscaal recht. Het ontwerp wordt aan de vakorganisaties voorgelegd en aan de Raad van State.