09 sep 2005 17:00

Ministerraad van 9 september 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 9 september 2005, Wetstraat 16, vanaf 10u, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 9 september 2005, Wetstraat 16, vanaf 10u, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister deelde de maatregelen mee die de Ministerraad nam op het gebied van energie, justitie - met name in de strijd tegen terrorisme en grote criminaliteit -, en de vrijwillige dienst van collectief nut voor ontwikkelingshulp. Als reactie op de bijna verdubbeling van de prijs van ruwe aardolie, kent de Regering een toelage toe aan de gezinnen, de professionele verbruikers en de industriële sector. Het Sociaal stookoliefonds krijgt een toelage van 20 miljoen euro voor de verwarmingsperiode 2005-2006. De Regering richt een energiefonds op die op structurele wijze de energiefactuur van gezinnen zal verlichten, door investeringen die energie besparen te bevorderen. De Eerste Minister benadrukte dat alle categorieën aanspraak zullen maken op maatregelen die de Regering op het vlak van verwarming en vervoer neemt. Ze zet de onderhandelingen met de grote professionele energieverbruikers verder. Voor de gezinnen betekent de toelage in praktische termen dat de verbruiker het netto bedrag van zijn energiefactuur betaalt, dus zonder BTW en accijnzen, indien de prijs de 0,5 euro per liter stookolie overstijgt.