09 sep 2005 17:00

Statuut rijkspersoneel

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het koninklijk besluit (*) over het statuut van het rijkspersoneel wijzigt.
Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken.

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het koninklijk besluit (*) over het statuut van het rijkspersoneel wijzigt. Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken.

Om de toegang tot openbare betrekkingen aan te passen aan de recente veranderingen op het vlak van onderwijs, wijzigt het koninklijk besluit de bijlage van het statuut van het Rijkspersoneel waarin de diploma's en getuigschriften worden opgesomd die toegang bieden tot openbare betrekkingen. Zo wordt de toegang tot de betrekkingen van niveau B voortaan uitgebreid tot de gediplomeerde personen van het onderwijs voor sociale promotie in de technische, paramedische en pedagogische afdelingen en in de kunst- en landbouwafdelingen, en tot de gediplomeerde personen van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie met minstens 750 lesuren. Voor de toegang tot de betrekkingen van de niveaus A en B worden ook andere wijzigingen doorgevoerd om zich aan te passen aan de nieuwe benamingen die voortvloeien uit Bologna (master, bachelor). Ten slotte vereenvoudigt het ontwerp de toegang tot niveau A door de toegelaten academische graden onder te brengen onder één enkele rubriek, veeleer dan alle bestaande kwalificaties op te sommen. (*) van 2 okotber 1937.