09 sep 2005 17:00

Eigendomsoverdracht

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het koninklijk besluit (*) wijzigt tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan de Franse Gemeenschap van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het Ministerie van Justitie - Dienst jeugdbescherming.

Het ontwerp is een voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het koninklijk besluit (*) wijzigt tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan de Franse Gemeenschap van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het Ministerie van Justitie - Dienst jeugdbescherming. Het ontwerp is een voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

Het gaat om een goed dat bij de eigendomsoverdracht vergeten werd. Aan de rubriek 'Kasteelbrakel 2de afdeling/ Woutersbrakel' wordt een weiland toegevoegd. (*) van 23 september 1991.