09 sep 2005 17:00

Bevordering gebruik pc en internet

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en overheidsbedrijven, en de heer Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor informatisering van de Staat, keurde de Ministerraad de fiscale begunstiging goed voor de bevordering van het pc en internetgebruik in Belgische huisgezinnen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en overheidsbedrijven, en de heer Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor informatisering van de Staat, keurde de Ministerraad de fiscale begunstiging goed voor de bevordering van het pc en internetgebruik in Belgische huisgezinnen.

Om de digitale kloof te bestrijden, voorziet men een terugbetaalbaar belastingkrediet bij aankoop van een totaalpakket PC en internetgebruik. Het krediet zal gelijk zijn aan de BTW die verschuldigd is op de aankoopprijs min de korting van de sector. Men vraagt aan de informaticasector om een goedkoop totaal pakket (PC, internet/breedband, software, eID-kaartlezer en basisopleiding) aan te bieden, zodat men het internetgebruik kan demokratiseren. Fedict, de Federale overheidsdienst voor informatie- en communicatietechnologie, zal door middel van een publieke aankondiging de criteria bekend maken waaraan het pakket moet voldoen om de erkenning van de overheid te verkrijgen en om voor een fiscale begunstiging in aanmerking te komen. Daarnaast wordt de bestaande PC-privé maatregel versoepeld. Een publiciteitscampagne zal beide maatregelen voorstellen.