09 sep 2005 17:00

Huisartsenkringen

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit (*) wijzigt, tot vaststelling van de voorwaarden volgens welke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, een financiële tegemoetkoming verleent aan de huisartsenkringen, die volgens de normen zijn erkend (**).
Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit (*) wijzigt, tot vaststelling van de voorwaarden volgens welke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, een financiële tegemoetkoming verleent aan de huisartsenkringen, die volgens de normen zijn erkend (**). Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Het ontwerp bepaalt dat de financiering van het centraal oproepnummer georganiseerd wordt op het niveau van de huisartsenzone en niet meer op het niveau van de ruimere zorgzone, zoals nu het geval is. De huisartsenzone is de zone waarbinnen een huisartsenkring actief is. Ze kan voor de organisatie van een centraal oproepnummer aanspraak maken op een bijkomende financiering. Het ontwerp wordt voor advies binnen 30 dagen aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 4 juni 2003. (**) vastgesteld op basis van artikel 9 van het KB 78 over de uitoefening van de gezondheidsberoepen.