13 mrt 2014 17:22

Pensioen van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed rond de pensioenregeling van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart. 

In het kader van de hervorming van de werknemerspensioenen en na het sociaal overleg met de sociale partners is er beslist een einde te stellen aan het bijzonder pensioenstelsel voor het vliegend personeel van de burgerluchtvaart, met uitzondering van de werknemers die op 31 december 2011 55 jaar oud zijn.  

Om interpretatieproblemen te vermijden en om in overeenstemming te zijn met de wil van de wetgever voorziet het voorontwerp dat de specifieke loonplafonds in het pensioenstelsel van het personeel van de burgerluchtvaart van toepassing blijven, na 1 januari 2012, voor de berekening van het pensioen van de werknemers die op 31 december 2011 55 jaar oud zijn en dit ondanks het feit dat de bijkomende bijdragen niet langer verschuldigd zijn vanaf 1 januari 2012. Het voorontwerp past dan ook artikel 8 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 aan, dat de betaling van de specifieke bijdrage afschaft zodat de administratie bij de berekening van het pensioen het hogere loonplafond kan toepassen zonder betaling van de overeenstemmende bijdrage, zoals initieel voorzien was. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 tot uitvoering van artikelen 116, tweede lid, en 119 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, inzake het pensioen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart