24 jun 2005 17:00

Pensioendienst voor de overheidssector

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, tot oprichting van de pensioendienst van de overheidssector.

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, tot oprichting van de pensioendienst van de overheidssector.

De nieuwe instelling neemt de bevoegdheden van de huidige Administratie der pensioenen over, voor de rust-, overlevings- en vergoedingspensioenen en de oorlogs- en arbeidsongevallenrenten. De Administratie der Pensioenen is een niet-fiscale instelling van het Ministerie van Financiën. Ze beheert en kent de rustpensioenen toe van bijna alle vast benoemde personeelsleden van de overheidssector. Ze ondersteunt het pensioenbeleid van de overheidssector. De stuurgroep die opgericht is om vanaf 1 januari 2006 de omzetting van de administratie van pensioenen te begeleiden, was van oordeel dat het statuut van instelling type A (*) het best geschikt is voor de nieuwe dienst. Die categorie leunt het dichtst aan bij het huidig juridisch statuut. De Pensioendienst zal ook samenwerkingsformules kunnen ontwikkelen met de instellingen die een analoge wetgeving toepassen. Zo zal men een hechte samenwerking over de toegang tot de informatie kunnen organiseren. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) zoals omschreven in de wet van 16 maart 1954.