05 sep 2008 12:50

Pensioenen

Vrijwaring van de verhoging van de pensioenen

Vrijwaring van de verhoging van de pensioenen

Vanaf 1 september 2008 zijn de pensioenen voor werknemers en zelfstandigen met 2% verhoogd. Door die verhoging zouden sommige pensioenen boven de drempelbedragen vallen en geen vrijstelling meer genieten van de bijdrage voor geneeskudige verzorging. Om te vermijden dat sommige personen in werkelijkheid niet van de verhoging van 2% kunnen genieten heeft de ministerraad op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx beslist ook de drempelbedragen voor vrijstelling te verhogen. Het drempelbedrag bedraagt nu 1.230,78 euro plus 227,87 euro in geval van gezinslast.