20 nov 2002 16:00

Pensioenen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed inzake het rust- en overlevingspensioen voor werknemers alsook het rust- en overlevingspensioen van de zelfstandigen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed inzake het rust- en overlevingspensioen voor werknemers alsook het rust- en overlevingspensioen van de zelfstandigen.

De ontwerpen van besluit (**) regelen de uitvoering van de verhoging met 1 %, vanaf 1 januari 2003, van het pensioen van werknemers en zelfstandigen dat is ingegaan vóór 1 januari 1993. Een verhoging van het pensioen met 2 % wordt toegekend aan diegenen van de twee stelsels wiens pensioen is ingegaan in 1993, 1994 of 1995. Om de betaling van de pensioenen aan de gerechtigden vanaf 1 januari 2003 te kunnen waarborgen dient de Rijksdienst voor Pensioenen zo snel mogelijk de nodige schikkingen te treffen. Dit houdt ook de aanpassing van de geïnformatiseerde berekeningsprogramma?s in en de uitvoering van voorafgaande testen. Daarom is hoogdringendheid nodig. (*) houdende uitvoering van artikel 29, §4, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 en artikel 35 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967. (**) beslissingen genomen tijdens de Ministerraad van 17 oktober 2000 en 8 oktober 2002.