14 mrt 2003 16:00

Pensioenen Belgocontrol

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de pensioenen van sommige personeelsleden van Belgocontrol.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de pensioenen van sommige personeelsleden van Belgocontrol.

Het gaat meer bepaald om de gelijkstelling, voor wat de berekening van het pensioen betreft, voor de personeelsledendie aangesteld worden in het kader van een mandaat bij het overheidsbedrijf Belgocontrol. (*) koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.