30 jun 2006 17:00

Pensioenen openbare sector

Wijziging van de wetgeving op het rust- en overlevingspensioen van het personeel van de openbare sector

Wijziging van de wetgeving op het rust- en overlevingspensioen van het personeel van de openbare sector

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed met toepassing van artikel 12, §3 van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector. Het ontwerp is een voorstel van Minister van Pensioenen Bruno Tobback. De wet stelt een systeem van automatische perequatie in die gebaseerd is op de evolutie van de wedde die overeenstemt met de laatste graad van de gepensioneerde. Om de budgettaire impact in de tijd te spreiden wanneer er een belangrijke herwaardering van de wedden van bepaalde bijzondere graden komt, past het ontwerp een beperkingsprincipe toe op bepaalde categorieën van personeelsleden die meer dan 5% perequatie genieten. De verhoging van het pensioen die het gevolg is van de perequatie wordt uitbetaald in opeenvolgende jaarlijkse schijven die met een weddeverhoging van maximaal 5% overeenstemmen. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.