30 mrt 2007 17:00

Pensioenen openbare sector

Verhoging van het bodembedrag waaronder de cumulatie van rust- en overlevingspensioenen niet mag worden teruggebracht

Verhoging van het bodembedrag waaronder de cumulatie van rust- en overlevingspensioenen niet mag worden teruggebracht

De ministerraad keurde het ontwerp van minister van Pensioenen Bruno Tobback goed dat verscheidene wetten inzake pensioenen van de openbare sector uitvoert. Het ontwerp voert twee van de voordelen uit toegekend in het kader van het intersektorieel akkoord 2005-2006 van 19 september 2006. Het bodembedrag waaronder de cumulatie van rust- en overlevingspensioenen niet mag worden teruggebracht, stijgt met 4%. Het ontwerp verhoogt ook het maximum bedrag van de gedeeltelijke vrijstelling van de inkomsten van de echtgenoot die men aftrekt van het minimum gewaarborgd supplement voor de gehuwd gepensioneerde.