08 jan 2010 12:45

Pensioenen overheidsdiensten

Spreiding van de perequatie naar aanleiding van de verhoging van wedden bij de FOD Financiën en de Pensioendienst voor de overheidssector

Spreiding van de perequatie naar aanleiding van de verhoging van wedden bij de FOD Financiën en de Pensioendienst voor de overheidssector

De perequatie wordt in schijven van 5% gespreid naar aanleiding van de herwaardering van de wedden bij de federale overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de overheidssector (*). Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister van Pensioenen Michel Daerden beslist.

De perequatie is het systeem van de aanpassing van de pensioenen van de overheidsector aan de evolutie van de wedden. Die werden voor de ambtenaren van de FOD Financiën en de Pensioendienst voor de overheidssector met meer dan 5% verhoogd door het koninklijk besluit van 15 september 2006 dat de titularissen met een bijzondere graad van niveau 1 in het niveau A integreert. De ministerraad heeft beslist die verhoging uit te betalen in opeenvolgende jaarlijkse schijven die overeenstemmen met ten hoogste 5% van de verhoging van de weddenschaal.