31 jan 2014 18:38

Pensioenhervorming: Laatste maanden van de loopbaan tellen voortaan mee - tweede lezing

De federale regering heeft in tweede lezing beslist om voortaan de laatste gewerkte maanden van de loopbaan te laten meetellen voor de pensioenberekening. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

In het werknemersstelsel worden de maanden gewerkt in het jaar van pensionering niet meegenomen in de berekening van het pensioenbedrag. De federale regering beslist dat de laatste maanden van de loopbaan voortaan wél zullen worden meegenomen.
voorontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers