19 jan 2007 11:03

Pensioenregeling in de overzeese sociale zekerheid

Bekrachtiging van de hervorming van de pensioenregeling in de overzeese sociale zekerheid

Bekrachtiging van de hervorming van de pensioenregeling in de overzeese sociale zekerheid

Minister van Pensioenen Brubo Tobback legde aan de ministerraad een ontwerp van amendement voor dat het koninklijk besluit van 28 december 2006 bekrachtigt. Dat besluit voert artikel 51bis uit van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid. De ministerraad keurde het amendement van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen goed. Het koninklijk besluit in kwestie past de pensioenen in de overzeese sociale zekerheid aan de evolutie van de kosten voor levensonderhoud aan. Meer informatie vindt u in het persbericht van 24 november 2006 'Pensioenregeling in de overzeese sociale zekerheid'.