26 okt 2005 18:00

Pensioensparen

Verhoging van de bedragen van het pensioensparen die recht geven op belastingvermindering

Verhoging van de bedragen van het pensioensparen die recht geven op belastingvermindering

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake pensioensparen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën. De bedragen van het pensioensparen die recht geven op een belastingvermindering zijn met 25% verhoogd, namelijk van 500 naar 625 euro (niet geïndexeerd). Die maatregel werd bij de opmaak van de begroting 2006 beslist. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Bovendien zal een werkgroep onderzoeken hoe men duurzaam beleggen een stimulus kan geven.