20 apr 2007 17:00

Pensioenstelsel openbare sector en VRT

Wet over de pensioenstelsels van openbare overheid uitgebreid tot VRT

Wet over de pensioenstelsels van openbare overheid uitgebreid tot VRT

Minister van Pensioenen Bruno Tobback legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de bepalingen van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector uitbreidt tot de Vlaamse radio- en televisieomroep. Dankzij het ontwerp kan artikel 44 uit het decreet van de Vlaamse gemeenschap van 13 juli 1994 worden opgeheven. Het regelt de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de Nederlands radio- en televisieuitzendingen in België en van de omroep van de Vlaamse gemeenschap.