19 dec 2003 16:00

Pensionering bij De Post

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de overeenkomst houdende de regeling van de voorwaarden voor het verlof voorafgaand aan de pensionering bij De Post goedgekeurd (*).

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de overeenkomst houdende de regeling van de voorwaarden voor het verlof voorafgaand aan de pensionering bij De Post goedgekeurd (*).

Het ontwerp moet het mogelijk maken, de verlofperiode die de pensionering voorafgaat in overweging te nemen voor de toegang tot en de berekening van het definitief vervroegd pensioen op 60 jaar. De uiterste datum om vóór de pensionering met verlof te gaan is 1 januari 2006. (*) vastgelegd in de Overeenkomst die bij koninklijk besluit van 19 april 2001 werd goedgekeurd.