09 feb 1996 16:00
Hoort bij Persbericht

Permanente vorming voor dierenartsen van het Instituut voor veterinair
e keuring