22 dec 2014 13:12

Persbericht 14e campagne ter promotie van het verantwoord gebruik van antibiotica

Antibacteriële resistentie is een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. In ons land slikken mensen nog te veel antibiotica, vaak om foute redenen. Het antibioticaverbruik bij jonge kinderen is zelfs hoger dan bij de rest van de bevolking.

In haar regeerakkoord maakt de regering een prioriteit van de bestrijding van resistente bacteriën. De overheid lanceert dan ook de 14e antibioticacampagne met als hoofdboodschap aan patiënten én aan zorgverstrekkers: “Antibiotica, gebruik ze goed en enkel als het moet”.

De campagne gebruikt onder andere een radiospot en voor het eerst wordt een stripalbum van Suske en Wiske “Tante Biotica” ingezet om vooral ouders en kinderen voor te lichten.

Het ambulant antibioticumverbruik in ons land, uitgedrukt in aantal verpakkingen, is met maar liefst 36% gedaald ten opzichte van 1999-2000, maar er is nog ruimte voor verbetering. Het beleidsplan 2014-2019 van BAPCOC definieert concrete doelen en geeft aan met welke initiatieven we die doelen willen realiseren.

BAPCOC is de Belgische Commissie voor de coördinatie van het Antibioticumbeleid. Deze 14e campagne is een initiatief van het BAPCOC en van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Het Wereld Economisch Forum, de Wereldgezondheidsorganisatie en het European Centre for Disease prevention and Control waarschuwen in sterke bewoordingen voor de antibioticum- problematiek. In het slechtste scenario beschikken we binnenkort niet langer over werkzame antibiotica. Infecties die nu perfect behandeld kunnen worden zullen dan weer levens gaan eisen. Chirurgie, kankerbehandeling en transplantaties worden dan zeer gevaarlijk omwille van het inherente infectierisico.

Verantwoord gebruik

België blijft gelukkig niet bij de pakken zitten. In 1999 al werd de Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee (BAPCOC) opgericht met als doel het verantwoord gebruik van antibiotica in ons land te stimuleren. Eén van de speerpunten van BAPCOC is de campagne ter promotie van het verantwoord gebruik van antibiotica die al aan haar 14e editie toe is. De campagne brengt de boodschap dat antibiotica niet helpen tegen infecties door virussen, zoals bijvoorbeeld griep, verkoudheid of bronchitis, en dat ze alleen nodig zijn bij bepaalde bacteriële infecties, zoals bijvoorbeeld een longontsteking. Er wordt ook expliciet aandacht besteed aan het vermijden van het oneigenlijk gebruik van antibiotica zonder advies van een arts en aan het nauwgezet volgen van de voorgeschreven behandeling. De slogan van de campagne is dan ook: Antibiotica, gebruik ze goed en enkel als het moet!

De huisartsen, pediaters en apothekers krijgen een affiche en patiëntenfolders die hen helpen deze boodschappen over te brengen naar hun patiënten. De aandacht van het brede publiek wordt getrokken aan de hand van een radiospot, een grote krantenadvertentie en internetbannering. Op deze manier leiden we de mensen naar de campagnewebsite. Er werd ook een bijzonder Suske en Wiske album over het verantwoord gebruik van antibiotica ontwikkeld met de titel ‘Tante Biotica’. Op de campagnewebsite kan iedereen de digitale versie lezen of een gratis gedrukt exemplaar bestellen. Op het moment van de grieppiek volgt de tweede golf van de campagne want op dat moment piekt ook het antibioticaverbruik. Er zal dan een aangepaste radiospot uitgezonden worden en er komt opnieuw een actie met de apothekers om ongebruikte antibiotica te verzamelen. Onze campagne sluit ook deze winter aan bij de boodschappen en klemtonen van de recentste Europese Antibioticadag.

De aanpak van de overheid: het beleidsplan 2014-2019 van BAPCOC

Maar het stopt niet bij de campagne. De regering maakt zoals aangegeven in het regeerakkoord een prioriteit van de bestrijding van resistentie bacteriën. Het beleidsplan 2014-2019 van BAPCOC zorgt voor de concrete invulling van de overheidsaanpak.

Het ambulant antibioticumverbruik uitgedrukt in aantal verpakkingen is met maar liefst 36% gedaald ten opzichte van 1999-2000. Ondanks deze reductie blijft het ambulant antibioticaverbruik in België nog steeds hoog in vergelijking met andere Europese landen. Sinds 2006-2007 is het verbruik niet verder gedaald. Het antibioticumverbruik in de ziekenhuizen is met 5.6% gestegen van 2007 tot 2013. De cijfers voor 2012 tonen dat het diergeneeskundig antibioticumverbruik in België hoger is dan in de meeste naburige lidstaten.

BAPCOC definieert concrete doelen in haar beleidsplan, zoals een daling van het totale antibioticaverbruik in de ambulante praktijk van nu meer dan 800 voorschriften per 1000 inwoners per jaar naar 600 voorschriften tegen 2020 en naar 400 voorschriften tegen 2025. Voor de ziekenhuizen zullen vier procesindicatoren opgevolgd worden waaronder de overeenstemming tussen het gekozen antibioticum en de lokale richtlijn. In de geest van het ‘One health’-principe onderschrijft BAPCOC het strategisch plan van het kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren (AMCRA) waarin gesteld wordt dat het diergeneeskundig antibioticumgebruik met 50% moet dalen tegen 2020.

Website BAPCOC: www.health.belgium.be/antibiotics

Website campagne: www.gebruikantibioticacorrect.be

Website AMCRA: www.amcra.be

Contactpersonen : Michiel Costers (02/524 85 75) en Evelyne Van Gastel (02/524 85 95)