06 sep 2014 12:33

Persbericht: Besmet water geloosd op site GSK Rixensart

Dinsdag 2 september rond de middag is er op de site van GSK in Rixensart 45 liter water besmet met het poliovirus gelekt naar het zuiveringsstation van Rosières, en zo verder naar de rivier de Laan. Het lek is volgens de eerste berichten van GSK een gevolg van een menselijke fout tijdens het productieproces van een poliovaccin. Het water uit het waterzuiveringsstation is niet in het drinkwater terecht gekomen.

De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben, op vraag van de minister van Volksgezondheid, onmiddellijk alle nodige maatregelen genomen van zodra ze op de hoogte zijn gebracht. Experts van de Hoge Gezondheidsraad en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid hebben een risicoanalyse gedaan en wijzen erop dat er geen gezondheidsrisico is voor de Belgische bevolking in het algemeen.
Voor mensen die in direct contact gekomen zijn met het besmet water (zwemmers en vissers in de Laan, personeel van het zuiveringsstation in Rosières,…) is het risico om polio te ontwikkelen uiterst klein, aangezien de virusconcentratie in het rivierwater al heel sterk verdund is en de vaccinatiegraad tegen polio in ons land erg hoog is (poliovaccinatie is verplicht in België). Mensen die in contact zijn gekomen met dit water en daarover bezorgd zijn, kunnen contact opnemen met hun huisarts om te zien of een eventuele hervaccinatie nodig is.
De verschillende betrokken instellingen (FOD Volksgezondheid, WIV-ISP, FAGG, FAVV, FOD Binnenlandse Zaken) hebben een actieplan opgesteld om de bevolking te beschermen en de situatie te monitoren.
De stalen die al genomen zijn worden geanalyseerd en uit voorzorg zullen er extra stalen genomen worden in het zuiveringsstation en stroomafwaarts in het rivierwater en –bedding van de Laan en de Dijle. Deze stalen zullen toelaten het overleven van het virus te evalueren. In afwachting van de resultaten, wordt aangeraden om alle contact met  water te vermijden stroomafwaarts van het waterzuiveringsstation van Rosières tot aan de samenvloeiing van de Laan en de Dijle.
Er is gevraagd aan de verschillende betrokken diensten om de mogelijkheid van een klacht te onderzoeken, om de verantwoordelijkheden voor dit incident te bepalen.
Burgers die vragen hebben kunnen zaterdag 6 september van 13u-16u contact opnemen met het Contact Center van de FOD Volksgezondheid 02/524.88.88. Zondag is het Contact Center geopend van 11u-16u.

Contact voor de pers:
Sven Heyndrickx
Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473/83.64.90