24 mei 2005 20:00

Persbericht: Ijzeren Rijn

Persbericht: Ijzeren Rijn

Persbericht: Ijzeren Rijn

Begin 2003 hebben België en Nederland besloten gezamenlijk hun geschil in verband met de verdeling van de kosten voor de reactivering en modernisering van de IJzeren Rijn spoorweg aan het Permanent Hof voor Arbitrage voor te leggen. Hiertoe werd een verdrag afgesloten dat aan de respectieve parlementen ter goedkeuring werd voorgelegd. Beide partijen hebben tijdens de procedure omstandige memories uitgewisseld. Op basis hiervan werd nu door de arbiters een gemotiveerde beslissing genomen. Hierdoor is duidelijkheid geschapen in het juridisch geschil tussen België en Nederland omtrent de interpretatie van verschillende bilaterale verdragen en het toepasselijke recht. De uitspraak geeft, per traject, de genuanceerde criteria voor de verdeling van de kosten te betalen door Nederland of België. Het Tribunaal suggereert dat de partijen een beroep doen op technische experten om de verdelingscriteria concreet toe te passen.