05 sep 2007 12:00

PERSBERICHT VAN DE RAAD VOOR DE MEDEDINGING

Raad voor de Mededinging raadpleegt belanghebbenden over nieuw clementieprogramma

Raad voor de Mededinging raadpleegt belanghebbenden over nieuw clementieprogramma

De Belgische Raad voor de Mededinging nodigt alle belanghebbenden uit om tot uiterlijk vrijdag 21 september 2007 opmerkingen te maken bij zijn Consultatiedocument - Mededeling van de Raad voor de Mededinging betreffende volledige of gedeeltelijke vrijstelling van geldboeten in kartelzaken (http://www.economie.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/annex/Inleidende_Consultatie_Mededeling_Clementie.pdf). Volledige of gedeeltelijke vrijstelling van geldboeten wordt onder bepaalde voorwaarden toegekend aan ondernemingen of ondernemingsverenigingen die samen met anderen betrokken waren bij een kartel, indien zij ertoe hebben bijgedragen het bestaan van het kartel te bewijzen en de deelnemers eraan te identificeren. Zo'n regeling van clementie of leniency wordt aangemoedigd door de Europese Commissie, en is in tal van landen bekend. Aan clementie in kartelzaken ligt de overtuiging ten grondslag dat het hoofddoel erin bestaat kartels te ontdekken en er een einde aan te stellen. De nieuwe Mededeling bevat de voorwaarden voor het bekomen van vrijstelling van geldboeten, maakt duidelijk in welke gevallen de vrijstelling volledig of gedeeltelijk kan zijn, en werkt de procedure uit die bij de behandeling van clementieverzoeken gevolgd moet worden. De consultatie moet de Raad inlichten over de verwachtingen van de belanghebbenden, en helpen om het Belgische clementieprogramma te optimaliseren. De nieuwe Mededeling van de Raad voor de Mededinging betreffende volledige of eedeeltelijke vrijstelling van geldboeten in kartelzaken zou begin oktober 2007 in werking moeten treden. Nadere inlichtingen bij dit persbericht zijn te bekomen bij de Raad voor de Mededinging, op het nummer 02 277 87 20 of via raco@economie.fgov.be. 5 september 2007