20 apr 2023 18:09

Persbericht van de Risk Management Group - Epidemiologisch beheersniveau verlaagd naar niveau 1: wijzigingen in het gebruik van maskers

Op donderdag 20 april heeft de RMG (Risk Management Group) op basis van de laatste cijfers besloten dat de epidemiologische situatie voor alle luchtwegaandoeningen nu op beheersniveau 1 ligt. Deze beslissing volgt het advies van de RAG (Risk Assessment Group).

Conform de aanbevelingen goedgekeurd door de IMC van 22 maart is de mondmaskerdracht in de zorgsector nu enkel nog aangewezen bij contact met mensen met immuunstoornissen of in geval van een respiratoire infectie.

Elke week maakt de RAG aanbevelingen over het beheersniveau op basis van verschillende epidemiologische indicatoren. Het is een goede zaak dat de epidemiologische situatie momenteel gunstig is. De RMG heeft daarom besloten over te gaan naar beheersniveau 1. De epidemiologische situatie wordt echter verder opgevolgd.

Vanaf 20 april wordt het dragen van maskers alleen geadviseerd voor patiënten met ademhalingssymptomen (hoesten, niezen, keelpijn, ...) en immuungecompromitteerde patiënten.

Zorgverleners kunnen echter altijd zelf beoordelen wanneer het nodig is een masker te dragen. Maskers blijven nuttig om de overdracht van virussen te voorkomen, vooral in een ziekenhuis of wachtkamer. 

Vaccinatie, handhygiëne en ventilatie blijven ook belangrijke barrières tegen virussen.