23 apr 2009 18:08

Persbericht van Eerste minister Herman Van Rompuy - BNP Paribas / Fortis

"De regering blijft onverkort achter de overeenkomst met BNP Paribas staan. Zij overweegt geen alternatief. De aangepaste voorwaarden van de overeenkomst zijn positief voor spaarders, aandeelhouders, personeelsleden, belastingbetalers en voor het land zelf. Ik vertrouw erop dat de aandeelhouders de goede keuze zullen maken." Dat zei Premier Herman Van Rompuy vanmiddag in de plenaire vergadering van de Kamer in antwoord op een vraag van volksvertegenwoordiger Jenne De Potter (CD&V).

"De regering blijft onverkort achter de overeenkomst met BNP Paribas staan. Zij overweegt geen alternatief. De aangepaste voorwaarden van de overeenkomst zijn positief voor spaarders, aandeelhouders, personeelsleden, belastingbetalers en voor het land zelf. Ik vertrouw erop dat de aandeelhouders de goede keuze zullen maken." Dat zei Premier Herman Van Rompuy vanmiddag in de plenaire vergadering van de Kamer in antwoord op een vraag van volksvertegenwoordiger Jenne De Potter (CD&V).

De aandeelhouders van Fortis Holding kunnen zich volgende week uitspreken over de toekomst van Fortis Bank. Volgens de Premier is er met betrekking tot het lot van die bank heel wat desinformatie. Zonder zich in de plaats te willen stellen van de aandeelhouders zei hij geen enkele dubbelzinnigheid te willen laten bestaan over de keuze waar ze voor staan: ofwel keurt een meerderheid van de aandeelhouders de voorgestelde transactie met BNP Paribas goed ofwel geeft een meerderheid van aandeelhouders de voorkeur aan de formule van een staatsbank. In dat laatste geval “blijft Fortis Bank de komende jaren voor 100% in handen van de overheid”. “Er komen in geen geval nieuwe onderhandelingen”, zei Premier Van Rompuy. “Niet met BNP Paribas en ook niet met Fortis Holding. Het plan-B waarvan in de pers sprake is, is geen optie voor de regering.” Volgens Premier Van Rompuy heeft Fortis Bank behoefte aan een gestabiliseerde aandeelhoudersstructuur. “Die zal er midden volgende week zijn.”
In zijn antwoord betwistte Premier Van Rompuy ook dat de formule van een zelfstandige Fortis Bank geen eerlijke kans heeft gekregen. “Deze voorstelling beantwoordt niet aan de realiteit.” Volgens Van Rompuy hebben de regeringsleden bij de afweging van de argumenten pro en contra staatsbank versus BNP Paribas “in eer en geweten gekozen voor de oplossing die hen de beste leek”, rekening houdend met onder meer de hoge overheidsschuld van ons land en de onzekerheid over de inspanningen die België in het kader van de crisis nog zal moeten leveren.