27 okt 2004 16:00

Persconferentie:Hou je rust in eigen handen

Persconferentie: lancering derde campagne van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu rond slaap- en kalmeermiddelen (benzodiazepines)
Datum en uur: Vrijdag 29 oktober 2004 van 10u30 tot 11u30
Locatie: Kabinet van Rudy Demotte, Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Kunstlaan 7 te 1210 Brussel, Zaal 322

Persconferentie: lancering derde campagne van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu rond slaap- en kalmeermiddelen (benzodiazepines) Datum en uur: Vrijdag 29 oktober 2004 van 10u30 tot 11u30 Locatie: Kabinet van Rudy Demotte, Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Kunstlaan 7 te 1210 Brussel, Zaal 322

Slaap- en kalmeermiddelen: Verslaving komt sneller dan je denkt. Ongetwijfeld herinnert u zich nog de campagnes in 2002 en 2003 over het verantwoord gebruik van slaap- en kalmeermiddelen (benzodiazepines) onder het motto «Maak er geen gewoonte van, voor je niet meer zonder kan». Vrijdag lanceert minister DEMOTTE het derde luik van deze grote campagne opgezet door de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu , met als slogan «Hou je rust in eigen handen - verslaving komt sneller dan je denkt». Deze editie legt de nadruk op de persoonlijke interactie tussen zorgverlener en patiënt. Hierbij focussen we ons op het antwoord van de arts op de vraag van de patiënt. Ook voor de apothekers is er een belangrijke rol weggelegd. België steekt ver boven het Europese gemiddelde uit inzake het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen. De gevolgen van verkeerd gebruik zijn bekend: sedatie overdag, verkeersongevallen, vallen bij bejaarden, enz. Nog alarmerender is de gewenning en/of afhankelijkheid die al na een week kan optreden. 10% van de Belgische bevolking neemt langdurig benzodiazepines. Wij nodigen u vriendelijk uit om deze lancering van de derde campagne rond slaap- en kalmeermiddelen bij te wonen op het kabinet van minister Rudy DEMOTTE, Kunstlaan 7 om 10u30. De persconferentie zal als volgt verlopen: Speech van Minister Rudy Demotte, Federaal Minister van Volksgezondheid De Minister zal een overzicht schetsen van de zaken die werden uitgewerkt voor deze derde benzo-campagne. Presentatie van Prof. Dr. Marc De Meyere, Professor aan de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg (Universiteit Gent) Prof. Dr. De Meyere zal een overzicht geven van de feiten en factoren («de statistische gegevens») met betrekking tot het benzodiazepineverbruik. Presentatie van Prof. Dr. Isidore Pelc, Professor in de Medische Psychologie (Université Libre de Bruxelles) Prof. Dr. Pelc zal de meer klinische kant toelichten inzake het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen. Contactpersoon voor de pers: Tine Mus, eindverantwoordelijke van de campagne Zij is telefonisch te bereiken op het nummer 02 210 49 91 of via e-mail op volgend adres: tine.mus@health.fgov.be Tijdens de persconferentie zullen persmappen worden uitgedeeld met daarin het campagnemateriaal (de folder en de affiche), de speech van de minister en de presentaties van de professoren. Ook een cd-rom met alle materiaal zal te verkrijgen zijn.