05 nov 2007 17:07

Persmededeling Ministerraad 5 november 2007

Persmededeling Ministerraad 5 november 2007

Persmededeling Ministerraad 5 november 2007

Maandag 5 november heeft de regering over vier punten een akkoord bereikt: 1.Ook het ontwerp van Wet op de Voorlopige Twaalfden werd goedgekeurd. Deze wet laat voor het eerste trimester van 2008 toe om per maand één twaalfde van het krediet van vorig jaar uit te geven. Deze wet voorziet ook een aantal uitzonderingen zoals de bijdrage aan internationale instellingen die voor een bepaalde datum moet worden gestort. 2.Het ontwerp van Financiewet werd goedgekeurd. Door dit wetsontwerp maakt het vanaf 1 januari mogelijk om belastingen te heffen en inkomsten door te storten naar andere entiteiten, met name de gewesten, de gemeenschappen en de sociale zekerheid. 3.Er werd eveneens beslist om in de komende maand een Programmawet in het Parlement in te dienen. Dit is nodig om een aantal dringende zaken te regelen die de continuïteit van de openbare dienst moeten garanderen. 4.Tot slot is overeengekomen om een circulaire rond te sturen met richtlijnen over de afhandeling van de begroting 2007 om op die manier zo dicht mogelijk bij een evenwicht te kunnen uitkomen. De Financiewet en de Wet op de Voorlopig Twaalfden worden vandaag nog in het parlement ingediend. Na goedkeuring door het parlement treden ze beide in werking op 1 januari 2008 en zullen door een nieuwe regering respectievelijk vervangen worden door de Rijksmiddelenbegroting en de Algemene Uitgavenbegroting.