23 jun 2021 12:32

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona

De IMC Volksgezondheid zet nu ook het licht op groen voor de vaccinatie met het Pfizer-vaccin van jongeren van 12 tot en met 15 jaar met onderliggende aandoeningen

Vanmorgen besliste de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid om nu ook aan 12- tot en met 15-jarigen met comorbiditeiten een vaccinatie tegen COVID-19 aan te bieden. Het gaat om tieners die kampen met bepaalde aandoeningen, zoals leukemie, chronische nier-of leverziekten, het syndroom van Down, een verstoord immuunsysteem, of om transplantatiepatiënten. Bij besmetting met het virus lopen zij een hoger risico op complicaties met ziekenhuisopname.

Deze beslissing is genomen op basis van een recente nota van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce vaccinatie. 

Deze Taskforce heeft de operationele aspecten uitgewerkt in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van artsen en pediaters.   Belangrijk is dat enkel een arts (meestal de huisarts of pediater) zal bepalen of een jongere in aanmerking voor een vaccin en dit op basis van zijn of haar medisch dossier.  Bovendien vindt er overleg plaats tussen de specialist/pediater, het kind en de ouders. Het is belangrijk dat de betrokken arts het resultaat van dit overleg in het dossier opneemt. De conclusie wordt duidelijk vastgelegd, met inbegrip van de toestemming van de ouders en de jongere.

De vaccinatie zelf zal gebeuren in een vaccinatiecentrum en met het Pfizer/BioNTech-vaccin. Enkel dit vaccin kreeg toestemming van het Europees Geneesmiddelenagentschap om toegediend te worden aan deze leeftijdsgroep.  

De vaccinaties van deze beperkte groep (enkele duizenden) zullen aansluiten op deze van de 16-en 17-jarige risicopatiënten.

Er is nog geen beslissing genomen over de vaccinatie van de andere 12 tot 15-jarigen. Een advies van de Hoge Gezondheidsraad wordt verwacht tegen einde juni.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Wouter Beke – Vlaanderen (voorzitter IMC),
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Christie Morreale – Waals Gewest,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

en Pedro Facon, Regeringscommissariaat Corona.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.