02 jun 2021 17:29

Persmededeling van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk in verband met de versoepelingen van de coronamaatregelen

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk stellen tot hun voldoening vast dat de aangekondigde versoepelingen perspectief bieden aan verschillende ondernemingen, sectoren en hun werknemers om hun activiteiten stapsgewijs te hervatten of uit te breiden.

De inspanningen die reeds werden geleverd om het virus het hoofd te bieden werpen duidelijk hun vruchten af. Zo wordt er in de ondernemingen al meer dan een jaar alles aan gedaan om virusoverdracht op de werkvloer zo goed als mogelijk tegen te gaan.

Het is tegelijkertijd een feit dat de vaccinatiegraad nog geen geruststellend niveau heeft bereikt en dat er ook meer besmettelijke virusvarianten circuleren, waardoor er nog steeds een reëel besmettingsgevaar is met mogelijk ernstige gevolgen. Dit maakt het noodzakelijk om de maatregelen tegen virusverspreiding ernstig te blijven nemen.

Om het gezondheidssysteem en zijn actoren toe te laten om efficiënt en duurzaam te werken en om ieders gezondheid te beschermen, zowel op korte als op lange termijn, roepen de sociale partners iedereen op om in alle domeinen van het maatschappelijk leven maximaal inspanningen te blijven leveren om het hoofd te bieden aan het virus. De versoepelingen mogen geen vrijgeleide zijn om de maatregelen die virusoverdracht moeten voorkomen minder strikt te gaan toepassen. Integendeel, het is enkel als deze versoepelingen gepaard blijven gaan met toepassing van de maatregelen ter bescherming van virusoverdracht dat ze aanvaardbaar zijn. Op de werkvloer dient men de maatregelen van de generieke gids en de bijkomende sectorgidsen, met inbegrip van de regels in verband met het telewerk te blijven naleven.

Alleen zo zullen alle organisaties en hun werknemers hun activiteiten kunnen voortzetten en zullen ook sectoren en hun werknemers die het vandaag erg moeilijk hebben hun activiteiten veilig kunnen hervatten en volhouden.