05 feb 2010 14:16

Personeel openbaar ambt

Aanvulling van de wedde van technisch deskundigen

Aanvulling van de wedde van technisch deskundigen

Technisch deskundigen die bij de overheid aangeworven worden, om de taak van technoloog medische beeldvorming uit te voeren, krijgen dezelfde aanvulling bij hun wedde als de ziekenverplegers, kinesitherapeuten en analisten in de klinische biologie. 

De ministerraad heeft hierover op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk  besluit goedgekeurd. Het wijzigt het kb van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddeschalen van de gemene graden bij verscheidene federale overheidsdiensten.