05 feb 2010 14:16

Ministerraad van 5 februari 2010

De ministerraad vergaderde op vrijdag 5 februari 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 5 februari 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

De ministerraad nam volgende beslissingen: