05 feb 2010 14:16

Kruispuntbank van de voertuigen

Voorontwerp van wet over de oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen

Voorontwerp van wet over de oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een Kruispuntbank van de voertuigen opricht. Het voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe voert een beslissing uit van de ministerraad van 30 maart 2004. Het oorspronkelijke voorontwerp dat de ministerraad op 23 juni 2006 had goedgekeurd, strandde meermaals door een ongustig advies van de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Het voorontwerp heeft nu een gunstig advies van de commissie bekomen. Het richt de Kruispuntbank voor de voertuigen op waardoor men de voertuigen zal kunnen traceren. De kruispuntbank biedt nog vele voordelen op het vlak van: 

  • het mobiliteitsbeleid dat beter wordt ondersteund op het vlak van veiligheid en leefmilieu
  • het globale beheer van het voertuigenpark en de afgedankte wagens
  • de strijd tegen de autocriminaliteit en zwendel
  • de politionele samenwerking en de uitwisseling van de gegevens in het kader van de Schengen- en Eucarisakkoorden
  • een betere bescherming van de consument
  • de strijd tegen niet-verzekerde en niet-gekeurde voertuigen
  • de fiscaliteit van de voertuigen en de sancties 
  • de periodieke technische keuring van voertuigen
  • de strijd tegen de kilometerfraude
  • de verbetering van de dienstverlening aan de klanten van de FOD Mobiliteit en Vervoer via de inschrijving via internet (WebDIV) en de uitwisseling van gegevens tussen diensten op het vlak van homologatie.