05 feb 2010 14:16

Elektronisch toezicht gedetineerden

Gunning van de overheidsopdracht voor het elektronische toezicht als wijze van
strafuitvoering

Gunning van de overheidsopdracht voor het elektronische toezicht als wijze van strafuitvoering

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck om percelen 1 en 2 van de overheidsopdracht voor het elektronische toezicht als wijze van strafuitvoering te gunnen aan de firma Elmotech Ltd. De overheidsopdracht duurt vijf jaar.