05 feb 2010 14:16

Hoge raad voor Werkgelegenheid

Vervanging van vier leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

Vervanging van vier leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet vier leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid benoemd als vervanging van vier ontslagnemende leden van wie ze het mandaat voltooien. 

  • de heer Georges Carlens (RVA) vervangt de heer Karel Baeck
  • de heer Luc Sels (KULeuven) vervangt de heer Jozef Konings
  • de heer Benoît Bayenet (ULB) vervangt de heer Bernard Lux
  • mevrouw Bea Cantillon (UA) de vervangt mevrouw Sybille Mertens