05 feb 2010 14:16

Ondernemen

Regeling van betalingstermijnen voor ondernemingen

Regeling van betalingstermijnen voor ondernemingen

De regeling van de betalingstermijnen voor ondernemingen ten overstaan van hun leveranciers wordt verfijnd. De ministerraad heeft hierover op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne en minister van Justitie Stefaan De Clerck een voorontwerp van wet goedgekeurd (*). Het voorontwerp stelt een oplossing voor de problematiek van de betalingstermijnen voor. Door de financiële crisis worden de termijnen vaak gewijzigd of niet gerespecteerd, zodat ondernemingen in financiële moeilijkheden komen.

In overleg met de belangrijkste ondernemersfederaties werd een compromis gevonden dat de bestaande regeling van de schadevergoeding verstrengt. De mogelijkheid om af te wijken van een schadevergoeding bij laattijdige betaling wordt geschrapt. Daarbij komt er een bijkomende schadevergoeding voor de schuldeiser wanneer de geldende betalingstermijn met 30 dagen wordt overschreden. De Koning zal die bijkomende vergoeding bepalen. Ze mag ten hoogste 0,5% op jaarbasis bedragen per begonnen week van bijkomende vertraging.

(*) wijziging van art. 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.