05 feb 2010 14:16

Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding

Vervanging van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding

Vervanging van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Werk en Gelijke Kansen Joëlle Milquet voorlegde, over de benoeming van mevrouw Fatima Zibouh als plaatsvervangend lid in de Raad van Bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding als vervanging van mevrouw Zakia Khattabi van wie ze het mandaat voltooit.