05 feb 2010 14:16

Verontreiniging door schepen

Uitvoering van verscheidene internationale verdragen over de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen

Uitvoering van verscheidene internationale verdragen over de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe twee voorontwerpen van wet goedgekeurd die verscheidene internationale verdragen over de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen uitvoeren (*).

Het gaat om de toepassing van het bunkerolieverdrag dat voor België op 11 november 2009 in werking is getreden. Het verdrag kent personen die schade ondervinden door verontreiniging door olie, die als brandstof in scheepsbunkers wordt vervoerd, een snelle en doeltreffende schadeloosstelling toe.

De exploitatie van schepen die de Belgische vlag loeren en de schepen die Belgische havens aandoen, moeten een Certificaat van Verzekering hebben. Inbreuken hierop worden bestraft. 

De scheepvaartinspecteurs van de FOD Mobiliteit en Vervoer, de Belgische Consulaire ambtenaren in het buitenland en de federale politie staan in voor het toezicht door de autoriteiten van de vlaggenstaat en de havenstaat volgens de algemene regels van toezicht op schepen. 

De bepalingen die de implementatie regelen van het internationale verdrag inzake de wettelijke aansprakelijheid voor schade door verontreiniging door olie (1992) worden opgeheven, en aangepast in de voorontwerpen van wet opgenomen. De bedoeling is om de uitvoering van dat verdrag te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het bunkerolieverdrag.

De uitgifte van de Certificaten van Verzekering wordt geregeld door de Koning.

(*) art 78 en art. 77 van de grondwet.