28 feb 2003 16:00

Personeel van de besturen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, hechtte de Ministerraad zijn goedkeuring aan het ontwerp van het Vlaams Parlement inzake "Rechtspositieregeling van de medewerkers van de Voorzitter, van de leden van het uitgebreid bureau, van de fracties en van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers".

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, hechtte de Ministerraad zijn goedkeuring aan het ontwerp van het Vlaams Parlement inzake "Rechtspositieregeling van de medewerkers van de Voorzitter, van de leden van het uitgebreid bureau, van de fracties en van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers".

Het gaat over de reglementering voorzien in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen (*) die absoluut het voorafgaandelijk akkoord dient te krijgen van de federale Ministerraad. (*) koninklijk besluit van 7 mei 1999.