01 dec 2023 16:15

Personeelsformatie bij het gerecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rechtbanken.

Het ontwerp wijzigt de personeelsformatie van het gerechtelijk personeel in bepaalde griffies en parketsecretariaten.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.