14 mrt 2014 16:27

Personeelsformaties van het gerechtspersoneel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de personeelsformaties van het gerechtspersoneel bepaalt.  

Het ontwerp bepaalt de nieuwe kaders voor de Brusselse rechtbanken en de parketten te Brussel en te Halle-Vilvoorde op niveau van de secretarissen en het administratief personeel, conform de verdeling volgend uit de werkzaamheden rond de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel. 

De kaders van het gerechtspersoneel worden bovendien geherdefinieerd volgens de nieuwe entiteiten die voortvloeien uit de hervorming van het gerechtelijk landschap. 

Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rechtbanken