27 okt 2006 17:00

Personeelsleden van Lokale politie gedetacheerd naar de arrondissementeel informatiekruispunten

Financiering van kosten van de personeelsleden van de Lokale politie die gedetacheerd zijn naar de arrondissementeel informatiekruispunten

Financiering van kosten van de personeelsleden van de Lokale politie die gedetacheerd zijn naar de arrondissementeel informatiekruispunten

De ministerraad keurde de regeling goed van de kostenvergoeding voor het personeel van de lokale politie dat naar de Arrondissementeel Informatiekruispunten (AIK) is gedetacheerd. Het gaat om de financiering van de maaltijdvergoedingen en vergoedingen voor verplaatsingen tussen de woonplaats en de werkplaats. Op grond van die regeling worden die kosten voor 50% gedragen door de federale politie. Het ontwerp van koninklijk besluit dat Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voorstelde bekrachtigt die financiering. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.