12 feb 2010 10:47

Personenbelasting

Belastingplichtigen ontvangen voorstel van aanslag

Belastingplichtigen ontvangen voorstel van aanslag

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en staatssecretaris voor de Modernisering van de FOD Financiën Bernard Clerfayt, een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat bepaalde personen die vrijgesteld zijn van belastingaangifte een voorstel van aanslag toestuurt.

Een 5000-tal belastingplichtigen die een pensioen genieten zullen voor het aanslagjaar 2010 een brief van de belastingen ontvangen met een voorstel van aanslag. De aanslag vermeldt de grondslag, het saldo en de gegevens die in aanmerking zijn genomen voor de berekening. Indien de belastingplichtige hiermee niet akkoord gaat, kan hij of zij dat melden en eventuele fouten of onvolledigheden rechtzetten.

Het gaat om een test die evalueert wat het belang van de aangiftevrijstelling is voor die belastingplichtigen.

(*) wijziging van art. 178 van het KB/WIB 92 met betrekking tot het voorstel van aanslag.