05 sep 2003 17:00

Persoonlijk aandeel in de ziekteverzekering

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Het ontwerp bepaalt het persoonlijk aandeel voor de nieuwe prestaties die werden ingevoerd in het kader van het toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden. Dit persoonlijk aandeel wordt vastgelegd op 15% met een maximum van 4,96 euro voor de gewone rechthebbenden. Voor de rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming geldt geen persoonlijk aandeel. (*) tot wijziging van artikel 37bis van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994.