28 mrt 2014 17:37

Perspectieven van de Belgische ruimtevaart

De ministerraad heeft kennis genomen van de stand van zaken en de perspectieven van de Belgische ruimtevaartactiviteiten, die staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard heeft voorgesteld.

De ministerraad neemt kennis van de voortgang van de werkzaamheden op het vlak van de verbintenissen die de Belgische delegatie is aangegaan tijdens de ESA-ministerraad van Napels van november 2012 in het teken van 'Space for Comptetitiveness and Growth'.
De stand van zaken bevat ook de voortgang van de programma's waarop België heeft ingeschreven (meer info op de website van de POD Wetenschapsbeleid). De ministerraad neemt ook kennis van de ruimtevaartdossiers waaraan de Belgische overheden specifieke aandacht moeten besteden in 2014.

Bovendien heeft de ministerraad de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid ermee belast om verder gevolg te geven aan ruimtedossiers waaraan de Belgische overheden in 2014 bijzondere aandacht moeten besteden. Het gaat over de voorbereiding van de ESA-ministerraad gepland voor december 2014 voor de ontwikkeling van de Ariane 5, de werking van het International Space Station (ISS) en de relaties tussen de Europese Unie en de ESA .

In 2014 zullen de Belgische overheden ook de samenwerking met EUMETSAT en het Galileo-project Integrated Logistic Center (GILC) opvolgen.