05 dec 2014 14:59

PERSPRIJS DUURZAME ONTWIKKELING FRDO

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) reikt dit jaar zijn “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling” uit aan de geschreven media.  Tot 7 januari 2015 kan u als journalist artikelen inzenden die gepubliceerd werden (in druk of elektronisch) in de periode 1 januari – 31 december 2014. De uitreiking van de Prijs vindt plaats in het voorjaar.

De FRDO Persprijs bekroont niet  in de eerste plaats artikelen over duurzame ontwikkeling, maar artikelen waarin de journalist zijn onderwerp behandelt  in een perspectief van  duurzame ontwikkeling – dat wil zeggen met aandacht voor de wisselwerking tussen economische, ecologische en sociale dimensies, voor het mondiale kader en het langetermijnperspectief.
Het  onderwerp kan zeer uiteenlopend zijn, en bijvoorbeeld te maken hebben met energie, mobiliteit, huisvesting, economie, ruimtelijke ordening, financiën, werkgelegenheid, milieu, voeding, armoede, klimaat, toerisme …

De FRDO Persprijs duurzame ontwikkeling gaat afwisselend naar de geschreven pers en naar de audiovisuele media. Deze  editie bekroont een laureaat in drie categorieën: kranten – tijdschriften – elektronische media (internetpublicaties), en dat in elke taalgroep (Nederlands/Frans).  De laureaten worden aangeduid door een jury, die bestaat uit communicatiedeskundigen van de leden van de raad - ze ontvangen een trofee en een bedrag van 1000 EUR.

Het volledige reglement vindt u op onze site.
Om deel te nemen, volstaat het een mailtje te sturen naar koen.moerman@frdo.be met vermelding van uw naam en adres, het medium en de datum van publicatie van het ingezonden artikel, en een elektronische versie van het artikel.

Contact:  Koen Moerman koen.moerman@frdo.be  02/743 31 57