15 mrt 2019 11:05

Persuitnodiging: 21 maart: Conferentie "Biodiversiteit, een meerwaarde voor uw bedrijf! »

De strijd tegen het verlies aan biodiversiteit kan alleen slagen als er globaal rekening mee wordt gehouden. Bedrijven zijn een essentieel onderdeel in deze strijd, omdat hun actiedomein zo belangrijk is. Ze weten echter niet altijd hoe dit concreet in de praktijk te brengen. Om ondernemers te helpen de sprong te wagen, komen bedrijfsleiders op 21 maart hun beste praktijken toelichten op een conferentie georganiseerd door de FOD Volksgezondheid en de gewesten. 

Hoe in een businessplan rekening te houden met de biodiversiteit? Hoe concrete maatregelen te nemen? Het is niet altijd gemakkelijk voor bedrijven om te weten welke acties ze kunnen ondernemen. Nochtans zijn er bedrijfsleiders die hier al mee bezig zijn. Tijdens de conferentie "Biodiversiteit, een meerwaarde voor uw bedrijf!" zullen verschillende ondernemers hun successen en goede praktijken komen toelichten.

De federale en gewestelijke overheden zullen ook hun nieuwe tool BiodiversiTree voorstellen, zodat ondernemers gemakkelijker tot actie kunnen overgaan. De meeste bedrijfsfederaties (VBO, BECI, VOKA, UWE ...) en vakbonden en de belangrijkste milieuorganisaties van het land steunen deze initiatieven. Samen hebben deze verschillende stakeholders besloten om het nationaal platform “Business and Biodiversity” op te richten, dat tijdens de conferentie zal worden gelanceerd.    

De federale minister bevoegd voor Leefmilieu en de Waalse minister van Natuur zullen ook deelnemen aan het evenement.

Praktische informatie

De conferentie vindt plaats op donderdag 21 maart van 8u30 tot 16u30 in de Pachecozaal, Financietoren, Pachecolaan 13, 1000 Brussel. Simultane vertaling in het Frans en Nederlands is voorzien. Het programma is beschikbaar op www.health.belgium.be.

Contactpersoon: Heleen Vandenberghe, FOD Volksgezondheid, T : 0486 12 67 98 / heleen.vandenberghe@health.fgov.be.

Een persdossier is op aanvraag verkrijgbaar.


De conferentie "Biodiversiteit, een meerwaarde voor uw bedrijf! "is een partnerschap tussen de federale overheid en de gewesten. Dit evenement wordt georganiseerd in het kader van de Biodiversiteitsweek. Van 18 tot 22 maart worden in het hele land activiteiten voorgesteld om een beter inzicht te geven in de interactie tussen de natuur en haar leefomgeving en om acties te bepalen tegen het verlies aan biodiversiteit. Meer informatie over de Biodiversiteitsweek vindt u op www.health.belgium.be

Dit evenement draagt bij tot verschillende doelstellingen van duurzame ontwikkeling, waaronder ‘verantwoorde consumptie en productie’ (SDG 12), ‘leven in water’ (SDG 14) en ‘leven op het land’ (SDG 15). Meer informatie op www.sdgs.be.